Voordat het gebouw hier stond
verrees het al in de gedachten
van zijn makers, maar dan in achter-
kanten van vorm, hol, andersom
geschetst op een ondergrond
van nog denkbeeldig papier.

Er liepen al lange draden
van voorstellingen van zalen,
van statige gangen en trappen
uit die vroegere hoofden naar hier

waar jij nu staat, aan de zachte,
zo gedempte en aaibare
binnenkant van de doos.

Kon het kijkgaten maken, je oog,
dan reisde het onbevangen
door vloeren, plafonds en wanden,
luchtig en eindeloos
achter deze doodgewone
sierwereld van taal en schijn.

Buiten iedere binnenkant
weer verborgen binnenkanten
waar je gedachten kunnen zijn.

 

Before the building stood here
it arose already in the minds
of its creators, but in
negative shapes, hollow, reversely
sketched on a surface
of still-imaginary paper.

Long threads already ran
from images of hallways,
of stately corridors and staircases
in those former heads to here

where you now stand, at the soft,
so muted and cuddled
inside of the box.

Could it make peepholes, your eye,
it would travel freely
through floors, ceilings and walls,
airily and endlessly
behind this ordinary
decorative world of language
and appearance.

Outside every interior
new hidden insides
where your mind can be.

Willem van Toorn translation: W. Groeneweg
Theatre Carré - 2004 CAR 04-01-19 04
back home