ANNABEL HOWLAND

Met haar artistieke onderzoek verbindt Annabel Howland wetenschappelijke onderwerpen op het gebied van economie en ecologie. Door associatief verbanden te leggen tussen verschillende systemen, ontstaat een suggestief netwerk van ideeën die in installaties worden gevisualiseerd. De resulterende werken gaan een gesprek aan met de ruimte waarin ze worden gepresenteerd en bieden ruimte voor verbeelding en reflectie.

website
Producers-Parasites-Hosts (on Cheating) (2014)
installatie in Pakhuis Wilhelmina, Amsterdam
Teuffelsberg, Berlin, (2014)