back home
Aam Solleveld

is geïnteresseerd in geometrie en architectuur en hoe de mens deze concepten tegenover de organische natuur plaatst. De drang om grip te krijgen op het onvoorspelbare en ondoorgrondelijke kreeg vorm in afgeleiden van de grondvormen van de geometrie. Architectuur kun je zien als een geometrische constructie waar de mens zich mee omhuld die fungeert als een veilige plek waar de grilligheid van de natuur kan worden buitengehouden.

website
Bloemendaal 1(2012)
Stedelijk Museum, Amsterdam (2006)