back home
Guda Koster
Na vele jaren objecten te hebben gemaakt heeft Guda Koster zich inmiddels ook toegelegd op het maken van geënsceneerde foto’s waarbij zij vrijwel altijd zichzelf afbeeldt. Gehuld in zelfgemaakte kleding, het gelaat meestal verborgen, verbeeldt zij vervreemdende situaties. Feitelijk wordt het model in de foto tot object gemaakt. De foto’s waarin zij figureert zou je kunnen zien als foto’s van levende sculpturen. In het verlengde hiervan creëert zij tegenwoordig ook performances, waarbij haar kostuums gedragen worden door acteurs die zich als levende sculpturen in de ruimte opstellen.
website
Shy (2016) fotoprint
Stedelijk Museum, Amsterdam (2009)